Wynajem hal produkcyjnych Gliwice

Wynajem hal produkcyjnych Gliwice

 

Oferta wynajmu budynków przy ul. Św. Małgorzaty 1

 

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych GZUT S.A. oferuje wynajem hal produkcyjnych, z możliwością sprzedaży, w zespole budynków położonym w Gliwicach przy ul. Św.Małgorzaty 1.

Teren, na którym znajdują się hale wyposażony jest w:

  • przyłącze energii elektrycznej 6,0 kV o mocy 750 kW i stacją transformatorową
  • przyłącze gazu ziemnego 120 m3/h
  • przyłącze sieci ciepłowniczej o mocy 2 MW
  • wodę
  • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • instalacje gazów technicznych

Galeria nieruchomości:

W jednym z budynków zainstalowane są kabina śrutownicza stali i kabina malarska. Powierzchnia gruntu objętego zespołem to 35 042 m2. Ogółem powierzchnia zabudowy zespołu wynosi ok. 15 800 m2. Zestawienie powierzchni poszczególnych budynków funkcjonujących obecnie w ramach Zakładu Dźwignic i Konstrukcji Stalowych GZUT S.A. zamieszczone jest w poniższej tabeli:

Budynek – rodzaj Nr inwent Pow. użytkowa m2
Biura, trafo, wymiennikownia 122 447
Hala 123  1202
Hala obróbki mechanicznej o szer. 13 m 124  1561
Hala montażowa 2 nawy o szer.15m i 5 m 2 suwnice o udźwigu 3,2 i 20 ton 125  2248
Hala montażowa o szer.12m 2 suwnice o udźwigu 5 i 20 ton 126  1290
Hala montażowa o szer. 14 m 2 suwnice o udźwigu 5 i 12,5 ton 127  2030
Kuźnia 128  575
Hala dziurkarek 129  420
Hala montażowa 2 nawy o szer. 20m i 15m 4 suwnice o udźwigu 5,8,12,20 ton 130  4470
Budynek przemysłowy 133  560
Łaźnia i szatnia 135 435
Budynek biurowy 136  205
Hala oczyszczania materiałów hutniczych 240  329
Malarnia z kabiną malarską 260  200

 

Mapy – Zespół Małgorzaty:

Dodatkowe inforamcje: woj@gzut.pl