Contact

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych „GZUT” Spółka Akcyjna

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
phone: (+48 32) 338-15-00
Chairman: (+48 32) 338-15-01
e-mail: inbox@gzut.pl

Pump Department

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
phone: (+48 32) 338-15-56;
e-mail: bas@gzut.pl

Crane Accessories Department

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
phone: (+48 32)  338-15-56
e-mail: bas@gzut.pl

GZUT – Foundry Ltd.

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
phone: (+48 32) 338 15 61
e-mail: odlewnia@gzut.pl