Uruchomienie tokarki – ogłoszenie

Uruchomienie tokarki – ogłoszenie

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT

URUCHOMIENIE NOWOCZESNEJ  TOKARKI KARUZELOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI  I ROZSZERZENIA OFERTY GZUT S.A.

czytaj szczegoly