Ogł. o wyborze wykonawcy

Ogł. o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy realizacji zamówienia dla zadania:

Zakup tokarki karuzelowej sterowanej numerycznie wraz z jej instalacją i uruchomieniem realizowanego w ramach projektu

„URUCHOMIENIE NOWOCZESNEJ TOKARKI KARUZELOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I ROZSZERZENIA OFERTY GZUT S.A.”

szczegóły oferty