Ogł. o realizacji zamówienia

Ogł. o realizacji zamówienia

Ogłoszenie o realizacji zamówienia dostawców/ wykonawców do składania ofert na realizację następującego zadania:

Zakup tokarki karuzelowej sterowanej numerycznie wraz z jej instalacją i uruchomieniem realizowanego w ramach projektu:

„URUCHOMIENIE NOWOCZESNEJ  TOKARKI KARUZELOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI  I ROZSZERZENIA OFERTY GZUT S.A..”

szczegóły zamówienia