flaga_angielska

Oferta sprzedaży zespołu hal przy ul. Św. Małgorzaty 1 w Gliwicach

Teren, na którym znajdują się hale wyposażony jest w:

Galeria nieruchomości:

W jednym z budynków zainstalowane są kabina śrutownicza stali i kabina malarska. Powierzchnia gruntu objętego zespołem to 35 042 m2. Ogółem powierzchnia zabudowy zespołu wynosi ok. 15 800 m2. Zestawienie powierzchni poszczególnych budynków funkcjonujących obecnie w ramach Zakładu Dźwignic i Konstrukcji Stalowych GZUT S.A. zamieszczone jest w poniższej tabeli:

Budynek – rodzaj Nr inwent Pow. użytkowa m2
Biura, trafo, wymiennikownia 122 447
Hala 123 1202
Hala obróbki mechanicznej o szer. 13 m 124 1561
Hala montażowa 2 nawy o szer.15m i 5 m 2 suwnice o udźwigu 3,2 i 20 ton 125 2248
Hala montażowa o szer.12m 2 suwnice o udźwigu 5 i 20 ton 126 1290
Hala montażowa o szer. 14 m 2 suwnice o udźwigu 5 i 12,5 ton 127 2030
Kuźnia 128 575
Hala dziurkarek 129 420
Hala montażowa 2 nawy o szer. 20m i 15m 4 suwnice o udźwigu 5,8,12,20 ton 130 4470
Budynek przemysłowy 133 560
Łaźnia i szatnia 135 435
Budynek biurowy 136 205
Hala oczyszczania materiałów hutniczych 240 329
Malarnia z kabiną malarską 260 200

 

Mapy – Zespół Małgorzaty:

Dodatkowe informacje: woj@gzut.pl

 

Kontakt – Dział Nieruchomości