Górnikom Kopalni Wujek

Górnikom Kopalni Wujek

GÓRNIKOM KOPALNI WUJEK (A.A. GRZYBOWSKI, 1991, KATOWICE,  Odlew z Brązu)